underhållsplan [tillbaka]
Du kan sortera tabellen genom att klicka på en rubrik som är understruken.

 

Kategori Benämning Material Mängd Åtgärd Intervall Föregående åtgärd Planenlig åtgärd Bedömd åtgärd Kommentar
Balkonger Balkongrenovering 24 Renovera 50 2013 2063 2063
-
Balkonger Rengöring under balkongtrall Plåtkassetter 24 Rengöring under trall 10 2013 2023 2023 Balcona kan rekommendera entreprenör
Balkonger Räcke Smide 26 Måla 20 2013 2033 2033 Inkl fransk och vindsvåning gatuhus
Brandskydd Brandsläckare Skum 6 Kontrolleras årligen, förnyas vart 5 år 5 2019 2024 2024 Fylls på/eller nya 2024
Brandskydd Eldstäder
-
14 Brandskyddskontroll 6 2020 2026 2026 Röktryckprovning av eldstäder
Brandskydd Sotning
-
14 Sotning och besiktning 3 2020 2023 2023 Sotning av eldstäder
Dörrar Balkongdörrar trapphus Trä 10 ådrade/ Måla 14 2010 2024 2024
-
Dörrar Entré, tvättstugedörrar etc Trä 12 Måla 10 2021 2031 2031 Tvättstugedörrar ej åtgärdade. bör åtgärdas 2022
Dörrar Källare, vindar och soprum Stål 13 in/2 utomhus Måla 25 2005 2030 2030 2 utdörrar målade 2021
Dörrar ådrade Entréer och lägenhetsdörrar Trä 61 in/3 ut Ådringsmåla 10 2021 2031 2031
-
El Elstigar gatuhus
-
Byta 50 1989 2039 2039
-
El Elstigar gårdhus
-
-
Byta 50 1989 2039 2039
-
El Lägenheter, källare, vind
-
Besiktning 15 2018 2033 2033
-
Energi Energideklarationen
-
-
Besiktning 10 2018 2028 2028 Energideklarationen bara giltig i 10 år
Fasad Gatuhus mot söder Tegel
-
Ingen 120 1912 2032 2032 Tvättas?
Fasad Gatuhus övriga sidor Puts
-
Putsa 35 1989 2024 2024
-
Fasad Gårdshus Puts
-
Putsa 35 1989 2024 2024 Delvis omputsad mot söder 2010
Fasad Stuprör Plåt
-
Byta 35 1989 2024 2024
-
Fasad Valv Puts
-
Putsa/Måla 15 2020 2035 2035 Portvalvet bättringsmålat hösten 2020
Fönster Nordost Trä
-
Kitta och måla 12 2016 2028 2028 Bedöm efter besiktning
Fönster Norr Trä
-
Kitta och måla 12 2016 2028 2028 Bedöm efter besiktning
Fönster Samtliga fönster
-
Garantibesiktning
-
0000 0000 Garantitid 5 år efter nästa målning
Fönster Snedfönster i tak Kassetter
-
-
35 1988 2023 2023 Övriga gatuhus+alla i gårdshus
Fönster Snedfönster i tak gatuhuset Kassetter 8st 55x78,4st 78x98,2st 94x160
-
35 2015 2050 2050 Gäller fönster i vindslägenheter, gatuhus
Fönster Söder Trä
-
Kitta och måla 6 2016 2022 2022 Bedöm efter besiktning
Fönster Tätningslister Silikon
-
Byta 12 2016 2028 2028 Byts i smb med målning
Fönster Väster Trä
-
Kitta och måla 6 2016 2022 2022 Bedöm efter besiktning
Fönster Öster Trä
-
Kitta och måla 12 2016 2028 2028 Bedöm efter besiktning
Hiss Gathus
-
Modernisera 30 1989 2019 2025 Inkl renovering av hisskorg/byte dörr
Hiss Gårdshus
-
Modernisera 30 1997 2027 2027 Inkl renovering av hisskorg/byte dörr
Källare Golv Betong
-
ingen 50 1989 2039 2038
-
Källare Golv i tvättstugor Betong/klinker
-
Måla/laga 20 2010 2030 2030
-
Källare Väggar
-
-
Måla 20 1989 2009 2030
-
Källare Väggar och tak i tvättstuga puts - Måla 20 2010 2030 2030
-
Mark Asfaltgångar Asfalt
-
Asfaltera 40 1989 2029 2029 Ändring av gårdar efter balkongbygge klart
Mark Dränering
-
-
25 1988 2014 2022 Vid ombyggnad av gårdar
Mark Grindar Smide
-
Måla 10 2021 2031 2031
-
Mark Staket Trä
-
Måla/Olja 5 2021 2026 2026
-
Mark Staket Smide
-
Måla 10 2003 2013 2022 vid ombyggnad av gårdar
Mark Uteplats och gång Stenplattor
-
Byta 50 1989 2039 2039 Ändring av gårdar efter balkongbygge klart
Soprum Måla, renovera
-
-
10 2020 2030 2030
-
Tak Båda husen Plåt 1170 m2 Omläggning 50 1988 2043 2043
-
Tak Gathus Plåt 560 m2 Tvätta/Måla 10 2017 2027 2027
-
Tak Gathus söder Taktegel
-
Omläggning 35 1989 2024 2024 Byt trasiga takpannor löpande
Tak Gårdshus Plåt 610 m2 Tvätta/Måla 10 2017 2027 2027
-
Tak Skorstenar Tegel 10 st gårdshus, 8 st gathus Reparation, tätning, plåtbyte 20 2012 2032 2032 91 pipor i gathus, 88 pipor i gårdshus
Trapphus Trappor Sten
-
Laga 100 2021 2121 2121 Utsatta trappsteg lagas vid behov
Trapphus Väggar, tak, räcken mm
-
Måla 20 2010 2030 2030
-
Tvättutrustning Kallmangel KM80
-
Byta 15 1997 2012 2021 Får gå tills den ger upp
Tvättutrustning Torkskåp 4121
-
Byta 10 2008 2018 2025
-
Tvättutrustning Torkskåp TS460 2 Byta 10 2008 2018 2021 Får gå tills de ger upp helt. Ersätts ej.
Tvättutrustning Torktumlare snabbtvättstuga T2130C
-
Byta 10 2004 2014 2021 Får gå tills den ger upp
Tvättutrustning Torktumlare T4190
-
-
Byta 10 2011 2021 2025
-
Tvättutrustning Tvättmaskin snabbtvättstuga W555H
-
-
Byta 10 2018 2028 2028
-
Tvättutrustning Tvättmaskin W465H
-
Byta 10 2008 2018 2021 Servas regelbundet
Tvättutrustning Tvättmaskin W465H
-
Byta 10 2008 2018 2021 Servas regelbundet
VA Avloppsstam 11
-
Underhållsspolning 2 2020 2022 2022
-
VA Avloppsstammar kök och bad, samtliga
-
-
Underhållsspolning 5 2017 2022 2022 Andel 29 & 40 måste åtgärdas för att kunna rensas.
VA Stammar källare gatuhus
-
-
Byta 50 2007 2057 2057 All galv ersatt med koppar
VA Stammar källare gårdshus
-
-
Byta 50 2007 2057 2057 All galv ersatt med koppar
VA VVS-inst i lägenheterna
-
-
Besiktning 15 2007 2023 2023
-
VA badrum gatuhus Stam nr 12 Se stamdataba
-
Byta 50 2009 0000 0000 Årtal för stambyte i enskilda lägenheter, se stamdb
VA badrum gatuhus Stam nr 16 Se stamdatabas
-
Byta 50 1912,2001 0000 0000 Årtal för stambyte i enskilda lägenheter, se stamdb
VA badrum gatuhus Stam nr 17 Se stamdatabas
-
Byta 50 1995-2003 0000 0000 Årtal för stambyte i enskilda lägenheter, se stamdb
VA badrum gatuhus Stam nr 19 Se stamdatabas
-
Byta 50 1912 0000 0000 Endast avloppsstam till lgh på BV
VA badrum gatuhus Stam nr 20 Se stamdatabas
-
Byta 50 1989 0000 0000 Endast vattenrör till lgh 49 och 50
VA badrum gårdshus Stam nr 3 Se stamdatabas
-
Byta 50 2002-2011 0000 0000 Årtal för stambyte i enskilda lägenheter, se stamdb
VA badrum gårdshus Stam nr 4 Se stamdatabas
-
Byta 50 1970 0000 0000 Försörjer endast lgh på BV
VA badrum gårdshus Stam nr 6 Se stamdatabas
-
Byta 50 2008 0000 0000 Årtal för stambyte i enskilda lägenheter, se stamdb
VA badrum gårdshus Stam nr 8 Se stamdatabas
-
Byta 50 1912-2000 0000 0000 Årtal för stambyte i enskilda lägenheter, se stamdb
VA kök gatuhus Stam nr 10 Se stamdatabas
-
Byta 50 1986 0000 0000 Årtal för stambyte i enskilda lägenheter, se stamdb
VA kök gatuhus Stam nr 14 Se stamdatabas
-
Byta 50 1970-1980 0000 0000 Årtal för stambyte i enskilda lägenheter, se stamdb
VA kök gatuhus Stam nr 15 Se stamdatabas
-
Byta 50 1980-2000 0000 0000 Årtal för stambyte i enskilda lägenheter, se stamdb
VA kök gatuhus Stam nr 18 Se stamdatabas
-
Byta 50 1980 0000 0000 Årtal för stambyte i enskilda lägenheter, se stamdb
VA kök gårdshus Stam nr 1 Se stamdatabas
-
Byta 50 1978-1997 0000 0000 Årtal för stambyte i enskilda lägenheter, se stamdb
VA kök gårdshus Stam nr 2 Se stamdatabas
-
Byta 50 1980 0000 0000 Årtal för stambyte i enskilda lägenheter, se stamdb
VA kök gårdshus Stam nr 5 Se stamdatabas
-
Byta 50 1980 0000 0000 Årtal för stambyte i enskilda lägenheter, se stamdb
VA kök gårdshus Stam nr 7 Se stamdatabas
-
Byta 50 1980-1990 0000 0000 Årtal för stambyte i enskilda lägenheter, se stamdb
VA kök gårdshus Stam nr 9 Se stamdatabas
-
Byta 50 1980-1995 0000 0000 Årtal för stambyte i enskilda lägenheter, se stamdb
VA kök/bad gatuhus Stam nr 11 Se stamdatabas
-
Byta 50 1912-2003 0000 0000 3'' på avlopp. Årtal för stambyte enskilda läg, se stamdb
VA kök/bad gatuhus Stam nr 13 Se stamdatabas
-
Byta 50 1970-1980 0000 0000 3'' på avlopp. Årtal för stambyte enskilda läg, se stamdb
Ventilation Cirkulationsfläkt, tvättstugan 1 Kontroll och ev byte 15 2021 2036 2036
-
Ventilation Fläktar 6 Byta 13 2019 2032 2032 ventilerar vindslägenheterna, 2 gathus, 4 gårdshus
Ventilation OVK
-
-
Besiktning 6 2016 2022 2022
-
Ventilation Radonmätning
-
20% Mätning 10 2019 2029 2029 20% av lägenheterna ska mätas
Ventilation Soprumsfläkt
-
1
-
30 2014 2044 2044 Sitter i fjärrvärmerummet
Vind Golv
-
-
-
50 1989 2039 2039
-
Vind Väggar Puts
-
Putsa/Måla 35 1989 2024 2024
-
Värme Avgasare 1 Byte 10 2019 2029 2029 Luftning skall ej ske
Värme Cirkulationspumpar 2 Byta 15 2005 2020 2022 Årlig kontroll. 1 ny, 1 äldre
Värme Expansionskärl
-
-
Byta 25 2018 2043 2043 Ny styrenhet, mjukvara och kontaktor bytta 2018
Värme Ledningsrör Järn
-
-
100 1930 2030 2030
-
Värme Radiatorer
-
-
Besiktning 10 2015 2025 2025 Många ersatta i smb med balkongbygge 2013
Värme Styr och reglerutrustning
-
-
Underhåll 12 2016 2028 2028 Reglercentral bytt 2016.
Värme Styrdon till varmvatten
-
1 Byte 10 2020 2030 2030 Får gå så länge den håller
Värme Tappvattentemperatur
-
Månadsvis kontroll
-
0 0000 0000 Min utg tapptemp 50 gr. Styrelsen utför kontrollen
Värme Termostatventiler i lägenheter
-
Byte 20 2005 2025 2025
-
Värme Värmesystem
-
Injustering 10 2014 2024 2025
-
Värme Värmeväxlare
-
-
Byta 30 2005 2035 2035
-