välkommen

Detta är bostadsrättsföreningen skålen nr 11:s hemsida. Här finns information för både medlemmar och spekulanter.

   Har du frågor till styrelsen? E-posta här.
   Här anmäler du problem eller fel i fastigheten som du själv inte kan åtgärda. Om du istället vill ringa någon i styrelsen ser du här vem du skall kontakta.
   Frågor, synpunkter eller problem med hemsidan? Kontakta webbadministratören.

medlemmar

Till vänster på menyn finns en medlemsdel. Denna är lösenordsskyddad. Kontakta styrelsen för att få lösenord. 

 
vårt motto

Att varje medlem har inställningen att "det här är mitt hus" och efter bästa förmåga tar aktiv del i skötseln av hus och gårdar.

icke medlemmar

Vill Ni bo där Birkastan börjar? Här finner Ni all information om vår förening och om fastigheten. Här kan Ni läsa om fastighetens historia, renoveringar och om föreningens ekonomi.