information och blanketter

Här hittar du information och blanketter om:

Begäran om tillstånd till ändring i lägenhet
Den här blankettet skall du fylla i och lämna till styrelsen om du tänker bygga om i lägenheten. Bifogat blanketten hittar du all information om vad styrelsen kräver för att behandla din begäran om ändring i lägenheten samt riktlinjer för vad du får göra och inte göra. Blanketten måste lämnas in minst två månader före byggstart. Tänk också på att du kan behöva söka bygglov på Stadsbyggnadskontoret om ombyggnationen är mer omfattande eller innebär ändrade VA-installationer.
GDPR
Här kan du läsa mer om GDPR (Dataskyddsförordningen) och vad detta innebär för föreningens hantering av personuppgifter. Här hittar du också en samtyckesblankett avseende de uppgifter som föreningen hanterar utöver nödvändiga medlemsuppgifter (t ex telefonnummer och mailadresser).
Ombyggnad på föreningens initiativ - vad gäller?
Här hittar du information om vad som gäller när föreningen behöver göra ombyggnad som rör din lägenhet vid t ex stambyte eller arbete med radiatorledningar.
Stämmofullmakt
Den här fullmakten fyller du i om du inte kan närvara på föreningsstämman och istället vill skicka ett ombud som utövar din rösträtt. Enligt stadgarna får endast annan medlem, make eller närstående, som varaktigt sammanbor med dig vara ombud. Ett ombud får inte heller företräda mer än en medlem. Ombudet skall lämna denna skriftligt, dagtecknade fullmakt till ordföranden på stämman. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet.
Störningslista
Känner du dig störd av din granne?
Som bostadsrättshavare skall du börja med att tala med din granne. Om det inte hjälper kan du anmäla störningarna till bostadsrättsföreningens styrelse. Styrelsen kommer be dig fylla i blanketten "Störningslista". Styrelsen tar därefter ställning till om påtalade störningar är att bedöma som en störning i lagens mening. Om de kommer fram till att en störning förekommer har styrelsen en skyldighet att vidta åtgärder för att få störningen att upphöra.
Uthyrningsansökan
Den här blanketten skall du fylla i och lämna till styrelsen om du har för avsikt att hyra ut lägenheten. Bifogat blanketten hittar du all information om vad som gäller för att få en uthyrningsansökan godkänd. Blanketten måste lämnas in till styrelsen minst en månad före avsett uthyrningsdatum.