ÖVRIG INFORMATION OM FASTIGHETEN SKÅLEN NR 11

 

EL: Fastighetens elsystem moderniserades 1987-1988. Varje lägenhet är försedd med 3-fas 20 amper.

 

FÄRG: Följande beteckningar gäller för fastigheten:

Utomhus

Fasaden: Kulturkalkfärg SERPO 249, Färg 16785-OPBeijer Byggmaterial

Valvets tak: Sandokryl S4000N

Valvets väggar: Kalkfärg V 1900 2010 Y30R

Valvets sockel: Sandokryl S3000N

Dörr i valvet till soprum: Pansarol 1005-Y-20R Glans 90

Utvändigt fönster: Tinova fönster By 27 Bruten S 0502-Y

Muren framgården: Kalkfärg V1900

Muren framgården sockel: Sandokryl S3000N

Källardörr: Pansarol S1500_N

 

Inomhus, färgbeteckningen listas från golv till tak

Sockel i trappan: Grå 3502-R Glans 90

Panel: Grå 2502-R Glans 70

Dekorrand: Grön 3010-B70G Glans 20

Vägg: Gul 2010-Y20R Glans 7

Tak: Vit 0502-Y

Träsockel och dörrkarm i gårdshus: Grå 2502-R Glans 90

Träsockel och dörrkarm i gatuhus: Grå 2502-R Glans 70

Hissgaller i gatuhus: 2502-R Glans 90 (alkydfärg, naftabas)

Ovanför hiss i gatuhus: 2502-R Glans 70

 

RADON: Radonmätning genomfördes under perioden december 2018-mars 2019. Mätningarna ligger i båda fastigheterna under riktvärdet 200 Pq/m3. Medelvärde för de fem mätta lägenheterna i gathuset: 42 Bq/m3. Medelvärde för de fyra mätta lägenheterna i gårdshuset: 43 Bq/m3. (För ytterligare information om resultaten hänvisas till e-tjänsten på www.stockholm.se/radon)

 

SKORSTENAR: I denna länk finns en schematisk skiss över föreningens skorstenar samt en lista över vilken skorsten/rökgång som hör till respektive lägenhet med eldstad. Huruvida eldstaden i respektive lägenhet är godkänd anges inte i detta dokument utan i de regelbundna besiktningsdokument som finns att tillgå innanför medlemsinloggningen. Till dokumentet hör också två bilder som visar hur en skorsten med flertalet rökgångar/pipor ser ut. Som kan ses på den ena bilden har vissa rökgångar förlängts med en cirka halv meter högt rör. Detta görs för att förhindra att röken från en rökgång som används dras ner i närliggande rökgångar med lukt i andra lägenheter som följd.

 


GEMENSAMMA YTOR:

S = Styrelsenyckel, B = Bastunyckel, N = Nyckel i nyckelskåpet

GÅRDSHUSET

Hobbyrum

 

Förvaring av utemöbler under vintern, cykelställ samt hobbyrum

N

Arkivskåp med lampkupor till trappbelysning, julgranslampor, bokstäver till namntavlor, nycklar till handduksskåp och bokningstavlan.

Källargången

N

Elmätare och huvudsäkringar till gårdshusets lägenheter

N

I källarförråd nr 61 kommer ledningarna in från kulverten

 

Kommentar: kontrollera alltid ev läckage från vattenrör och avloppsrör vid vistelse i källaren!

 

Säkringstavla tvättstugegången - utanför tvättstugan endast jordfelsbrytare Säkringstavla tvättstugegången – halvtrappa ner utanför källardörren

Redskaps-förrådet

 

Trädgårdsredskap, cyklar

Tvättstugorna

 

Städutrustning för trapprengöring vid veckostädning och arbetsdagar.

Kommentar: Visa nya medlemmar hur filtren till torktumlarna rengörs.

Bakgården

 

Kompostbehållare

Vinden

S

Hissrum

 

Extra förråd för uthyrning till medlemmar 79-82, 84,86-88, samt föreningens förråd nr 78

 

Säkringstavla (i förrådet med gamla dörrar)

 


 

GATUHUSET

5,5 tr vinden

 

Extra förråd för uthyrning till medlemmar 24, 26 – 39, varav föreningens förråd nr 27 och 31

Kommentar: Kontrollera ev läckage från takfönster vid besök på vinden!

 

Säkringstavla innanför vindsdörren

6 tr

S

Litet vindsförråd med extra takpannor, lucka för utgång till taket, samt gammal anläggning för centralTV-antenn

S

Hissrummet

Bastun

B

Längst in i bastun till höger bakom luckan i panelen går ledningar in i kulverten mellan husen

Ledningar från källaren kommer upp bakom luckan till höger om ingången. Nyckel till denna ligger ovanför proppskåpet

 

Säkringstavla

Källaren

 

Föreningens förråd nr 2 och 8

Bredvid förråd 3 löper rören för inkommande kallvatten (huvudkran för vattnet till vänster) och hett vatten från fjärrvärmesystemet (de stora tjocka rören). Här finns också en gasledning med ventil. Ventilen får endast hanteras av brandkåren och gasverkets personal.

Kommentar: kontrollera alltid ev läckage från vattenrör och avloppsrör vid besök i källaren!

Fjärrvärme­rummet

S

Avläsning av ingående och utgående fjärrvärmetemperatur (differensen skall vara minst 40 grader)

Avläsning av framledningstemperatur (till radiatorer) och returtemperatur (från radiatorer) samt värmeförbrukning

Avläsning av tappvarmvattentemperatur (skall vara såpass hög att andel 48 som ligger längst bort får minimum 50 graders tappvarmvatten), förbrukning av tappvarmvatten samt avläsning av hetvattenmängd

Pump för utsug av lukt från fjärrvärmerummet

Avläsning av vattensvinnet i värmevattensystemet, ev påfyllning på hösten

Avläsning av utomhustemperatur som styr värmesystemets kurva

Kontrollera att lampan lyser på cirkulationspumpen till tappvarmvatten

Kontrollera golvbrunnspumpen genom att hälla vatten i golvbrunnet

N

Arkivskåp med redovisningshandlingar

N

Kassaskåp med originalritningar samt nycklar

 

Nyckelskåp

Elrummet

 

Elmätare och huvudsäkringar högra väggen för gatuhusets lägenheter

 

Säkringstavla för föreningen – kortväggen rakt fram

 

Elcentral med knivsäkringar till vänster – endast elektriker får byta dessa

Postkuren

S

Styrutrustning för portkoder. Nya portkoder och medlemmarnas telefonnummer programmeras här eller fjärrstyrt via telefon

 

Säkringstavla – styr bl a belysning trapphusen och valvet

Valvet

 

Soprummet med kärl för hushållssopor, grovsopor, batterier och lampor tidningar, elskrot samt städutrustning för trapprengöring vid veckostädning och arbetsdagar.

Vid valvet på väggen mot gården

 

Ljuskänsligt styrdon för utomhusbelysningen samt för lampan i gårdshusets entre.