ÖVRIG INFORMATION OM FASTIGHETEN SKÅLEN NR 11

EL: Fastighetens elsystem moderniserades 1987-1988. Varje lägenhet är försedd med 3-fas 20 ampere.

SKORSTENAR OCH ELDSTÄDER: Här hittar du förteckning över skorstenar och eldstäder i fastigheten.

FÄRG: Följande beteckningar gäller för fastigheten:

Utomhus

Fasaden: Kulturkalkfärg SERPO 249, Färg 16785-OP Beijer Byggmaterial (NCS-kod 2040-Y20R)

Valvets tak: Sandokryl S4000N

Valvets väggar: Kalkfärg, V1900 2010 Y30R

Valvets sockel: Sandokryl S3000N

Dörr i valvet till soprum: Pansarol 1005-Y-20R Glans 90

Utvändigt fönster: Tinova fönster By 27 Bruten S 0502-Y

Muren framgården: Kalkfärg V1900

Muren framgården sockel: Sandokryl S3000N

Källardörr: Pansarol S1500-N

Inomhus, färgbeteckningen listas från golv till tak

Sockel i trappan: Grå 3502-R Glans 90

Panel: Grå 2502-R Glans 70

Dekorrand: Grön 3010-B70G Glans 20

Vägg: Gul 2010-Y20R Glans 7

Tak: Vit 0502-Y

Träsockel och dörrkarm i gårdshus: Grå 2502-R Glans 90

Träsockel och dörrkarm i gatuhus: Grå 2502-R Glans 70

Hissgaller i gatuhus: 2502-R Glans 90 (alkydfärg, naftabas)

Ovanför hiss i gatuhus: 2502-R Glans 70

Källardörr Gårdshus: Pansarol S1500-N

RADON: Radonmätning genomfördes under perioden december 2018-mars 2019. Mätningarna ligger i båda fastigheterna under riktvärdet 200 Bq/m3. Medelvärde för de fem mätta lägenhetera i gathuset: 42 Bq/m3. Medelvärde för de fyra mätta lägenheterna i gårdshuset: 43 Bq/m3. (För ytterligare information om resultaten hänvisas till e-tjänsten på www.stockholm.se/radon.)

GEMENSAMMA YTOR:

S = Styrelsenyckel, N = Nyckel i nyckelskåpet

GÅRDSHUSET

Hobbyrum

Förvaring av utemöbler under vintern, cykelställ samt hobbyrum

N

Arkivskåp med lampkupor till trappbelysning, julgranslampor, nycklar till handduksskåp och bokningstavlan.

Källargången

N

Elmätare för gårdshusets lägenheter

N

I källarförråd nr 61 kommer ledningarna in från kulverten

Kommentar: kontrollera alltid ev läckage från vattenrör och avloppsrör vid vistelse i källaren!

Redskaps-förrådet

Trädgårdsredskap

Tvättstugorna

Städutrustning för trapprengöring vid veckostädning och arbetsdagar.

Kommentar: Visa nya medlemmar hur filtren till torktumlarna rengörs.

Bakgården

Kompostbehållare

Piskställning

Vinden

S

Hissrum

Extra förråd för uthyrning till medlemmar 79-88, samt föreningens förråd nr 78

 

GATUHUSET

5,5 tr vinden

Extra förråd för uthyrning till medlemmar nr 24 (vid bastun) samt på vinden nr 26 – 39, varav föreningens förråd nr 27 och 31

Kommentar: Kontrollera ev läckage från takfönster vid besök på vinden!

6 tr

S

Litet vindsförråd med extra takpannor, lucka för utgång till taket, samt gammal anläggning för centralTV-antenn

S

Hissrummet

Bastun

Längst in i bastun till höger bakom luckan i panelen går ledningar in i kulverten mellan husen

Ledningar från källaren kommer upp bakom luckan till höger om ingången. Nyckel till denna ligger ovanför proppskåpet

Källaren

Föreningens förråd nr 2 och 8

Bredvid förråd 3 löper rören för inkommande kallvatten (huvudkran för vattnet till vänster) och hett vatten från fjärrvärmesystemet (de stora tjocka rören). Här finns också en gasledning med ventil. Ventilen får endast hanteras av brandkåren och gasverkets personal.

Kommentar: kontrollera alltid ev läckage från vattenrör och avloppsrör vid besök i källaren!

Fjärrvärmerummet

S

Avläsning av ingående och utgående fjärrvärmetemperatur (differensen skall vara minst 40 grader)

Avläsning av framledningstemperatur (till radiatorer) och returtemperatur (från radiatorer) samt värmeförbrukning

Avläsning av tappvarmvattentemperatur (skall vara såpass hög att andel 48 som ligger längst bort får minimum 50 graders tappvarmvatten), förbrukning av tappvarmvatten samt avläsning av hetvattenmängd

Avläsning av vattensvinnet i värmevattensystemet, ev påfyllning på hösten

Pump för utsug av lukt från soprummet

Avläsning av utomhustemperatur som styr värmesystemets kurva

Kontrollera att lampan lyser på cirkulationspumpen till tappvarmvatten

Kontrollera golvbrunnspumpen genom att hälla vatten i golvbrunnet

Elmätare för gatuhusets lägenheter samt för föreningen

Elcentralen – endast elektriker får byta proppar

N

Arkivskåp med redovisningshandlingar

N

Kassaskåp med originalritningar samt nycklar

Nyckelskåp

Postkuren

S

Styrutrustning för portkoder. Nya portkoder och medlemmarnas telefonnummer programmeras här eller fjärrstyrt via telefon

Valvet

Soprummet med sopsäckar, containers för grovsopor, batteri-insamling, pappersinsamling, elskrot samt städutrustning för trapprengöring vid veckostädning och arbetsdagar.

Vid valvet på väggen mot gården

Ljuskänsligt styrdon för utomhusbelysningen samt för lampan i gårdshusets entre.

Nedre mellangården på fasaden t.v om balkong plan 1

Temperaturkänsligt styrdon som med viss fördröjning styr temperaturen för utgående värme till radiatorsystemet.