balkonger

Information för dig som har balkong eller blindbalkong utanför ditt fönster.

Säkerhetsföreskrifter och skötsel av balkonger- läs mer här!
Grilla säkert på balkongen - läs mer här!
Ordningsregler för balkongerna - läs mer här!
Balkongskydd och markiser: Om du vill montera balkongskydd eller markis till din balkong skall du använda ett tyg som heter: Dickson-Textil 7972 PERLE Orchestra.
Har du en blindbalkong utanför ditt fönster som du vill kunna utnyttja som balkong till din lägenhet? Kontakta styrelsen och meddela ditt intresse!
Hur går det till:
  1. Föreningen hämtar in offert från balkongentreprenören avseende håltagning, montering av nytt dörrpar/fönster och övriga nödvändiga externa och interna arbeten.
  2. Du tecknar avtal med föreningen vari du godkänner att stå för entreprenörens kostnad samt övriga villkor som gäller för t ex besiktning mm
  3. Du betalar av föreningen tidigare nedlagda kostnader för blindbalkongen. Priset är SEK 65.000 (föreningens pris för blindbalkongen) * KPI aktuell månad / 312,00 (Framräknat värde kan aldrig understiga ursprungligt pris)
    KPI (1980 = 100) och 312 ,00 är värdet Jan 2013 när föreningen betalade den första stora delbetalningen till Balcona.