stammar

 

När fastigheten uppfördes 1911-12 utrustades lägenheterna med rinnande kallt vatten och avlopp i kök och toaletter. Avloppstammarna som installerades var av gjutjärn och kallvattensstammarna var av galv. Det skulle dröja fram till 1937 innan man drog in varmvatten och de stammar som installerades var av koppar. På en del ställen i fastigheten finns också cirkulationsledningar. Dessa började dras in 1986.

Föreningen har som praxis att göra en översyn/byta stammar i samband med att den enskilde medlemmen renoverar sitt badrum eller kök. Därför har föreningen som krav att samtliga ombyggnader av våtutrymmen måste anmälas till styrelsen. Fördelen med att byta i samband med renoveringar är att det innebär en mindre olägenhet för de boende samtidigt som kostnaden för föreningen blir lägre.

Nackdelen med att byta stammarna "pö om pö" är att det blir svårare att svara på frågan från presumptiva lägenhetsköpare huruvida stammarna är bytta eller inte! Vi har därför sammanställt denna databas med information om hur dagsläget är för varje enskild lägenhet och stam. Förhoppningsvis skall detta kunna ge tillräcklig information.

Databasen som vi har lagt upp kan användas på olika sätt. Men för att förstå hur den är upplagd behövs först några ords förklaring.

Numrering av stampaket

På varje ställe i fastigheten där det finns vatten och avlopp ligger alltid ett "paket" av stammar tillsammans. Det är en avloppsstam, kallvattenstam, varmvattenstam och på vissa ställen även en cirkulationsstam. Vi har numrerat varje sådant "paket" och kallar det för stam 1, stam 2 etc.

Här hittar du länkar till två planritningar, en över gårdshuset och en över gatuhuset som visar numreringen av stampaketen, var de är belägna och om stammarna är köksstammar, badstammar eller toalettstammar. Avloppstammen har dimensionen 3" i köksstammar och badstammar och dimensionen 4" i toalettstammar.

Välj att se stammarna i en specifik andel

Du kan välja ut stammarna i en enskild andel. Skriv in andelens nummer i fältet nedan. Då kommer du att få fram en lista som visar alla de stammar som finns i just den andelen. Listan beskriver materialet i stammarna, tidpunkt när de bytts om så skett, samt eventuella kommentarer. Om listan du får fram saknar information om en stam betyder det att stammen fysiskt är dragen i den angränsande lägenheten. (Flera lägenheter kan dela på en stam och den kommer då att istället synas om man söker på den angränsande andelens nummer.)

andel:


Välj att se en specifik stam

Du kan välja ut ett enskilt stampaket genom att skriva in stampaketets nummer i fältet nedan. Då får du fram en tabell med information om stammarna i hela dess längd från bottenvåningen upp till högsta våningen.

stam:

Generellt

Generellt kan sägas

- att flertalet bjälklagskopplingar i fastigheten bytts på 1950-talet
- att de flesta köksstammar och toalettstammarna är bytta.
- att ytterst lite galv finns kvar i våra kallvattenstammar
- att originalstammarna i gjutjärn är av mycket god kvalitet
- att något akut renoveringsbehov inte föreligger
- att matarledningar i källaren är bytta

De förkortningar vi använt i databasen är följande:

pp=polypropylene
pl=plast
cu=koppar
gj=gjutjärn
ga=galv
rf=rostfritt