snabbfakta

 

Namn Bostadsrättsföreningen Skålen Nr 11
Adress Karlbergsvägen 78 (gårdshuset 78 A)
Epost adress styrelsen@brfskalen11.org
Organisationsnummer 702001-9944
Fastighetsbeteckning Stockholm Skålen 11 (LM-utdrag)
Ombildning till BRF 1998 (ombildning från bostadsförening)
Antal andelar 38
Andelarnas totala m2 2922 m2 (gatuhuset 1675 m2, gårdshuset 1247 m2)
Byggår 1911
Försäkringsbolag Folksam Försäkring. Föreningen har också tecknat kollektivt bostadsrättstillägg. Se villkoren här
Kabel TV 1990 (COMHEM)
Bredband gruppavtal 2015 (COMHEM)
Förmögenhetsvärde tax-2023 107328966 kr
Förmögenhetsvärde 19740101 SEK 356 000. (Om bostadsrätten är anskaffad före 1974 (t ex pga arv) finns möjlighet att beräkna bostadsrättens inköpspris schablonmässigt. Inköpspriset kan då beräknas till 150 procent av bostadsrättens andel av bostadsrättsföreningens behållna förmögenhet per 19740101.)
Taxeringsvärde 2023  113000000 kr
Ordförande Smitterberg Marianne
Renoveringar 1987 - 1988 Fastighetens elsystem moderniserades. Tak och fasader genomgick en fullständig renovering och gårdarna snyggades upp med ny beläggning, gräs och buskar.
Stammar

 

 

 

 

Fastigheten byggdes med kallvattenstammar i galv, varmvattenstammar i koppar och avloppsstammar i gjutjärn. Föreningen har som praxis att göra en översyn/byta stammar i samband med att den enskilde medlemmen renoverar badrum eller kök. Se vidare: fastigheten/stammar.