Säkerhetsdörrar

Föreningen tillåter enskild medlem att byta ut sin ytterdörr till en av föreningen godkänd säkerhetsdörr. För att denna ska bli identisk med originalet har föreningen tecknat avtal med Dörrakuten i Stockholm AB som ska stå för utförande och leverans. Utsidan måste följa de krav som föreningen kommit överens med Dörrakuten om, så att trapphuset ger ett enhetligt intryck, men som medlem bestämmer man själv hur insidan ska se ut, t.ex. med slät yta eller dörrspeglar..

 

Det är medlemmen själv som står för kostnaden, även om det juridiskt sett är föreningens dörr, d.v.s. exakt samma rättsregler som gäller för balkongerna.

 

Intresserad medlem kontaktar själv Dörrakuten för beställning. Följande gäller:

Entreprenör:

Dörrakuten i Stockholm AB

Kontaktperson: Bo Carlsson

tel. 0735 687540     e-post: bosse@dorrakuten.se

Beställarens referens:  Brf Skålen 11

 

Krav:

Dörrens utsida ska vara identisk med originaldörren och i övrigt följa de krav som avtalats med Dörrakuten.

 

I grundpriset ingår:

dörr med speglad utsida, vit slät insida, huvud- och extralås, tittöga mässing, ringklocka mässing, brevinkast mässing, nya foder, ådringsmålning (gäller ej dörrar på plan 6 i gathuset), dekorglas, återmontering av nyckeltub och dekorationskrok, montering av dörrkarm, lister, material, demontage, bortforsling av byggavfall.

 

Tillval:

speglad, vitmålad insida

   

För namnskylt gäller detta:

Namnskylten i mässingen måste ha måtten 15x6 cm. Om den gamla skylten har andra mått beställs en ny hos

Elit Skyltsystem

Västmannagatan 57

tel. 08-316380      0708-974777

Beställarens referens: Brf Skålen 11