Så här fungerar porttelefonen

 

Så här gör besökaren:

 

Ditt kortnummer finns anslaget på namntavlan bredvid portapparaten nere vid grinden. Besökaren trycker först på B på portapparaten, följt av antingen ditt kortnummer eller ditt riktiga telefonnummer.

 

 

Så här gör du:

 

När en besökare slår kortnumret eller telefonnumret till en lägenhet ringer telefonen som vanligt. När man svarar hörs emellertid en liten melodislinga som talar om att samtalet kommer från grinden. Det är då möjligt att tala med besökaren i maximalt 45 sekunder. (Under ett samtal mellan portapparaten och lägenhetstelefonen kan endast en person tala i taget.)

 

Om du vill öppna grinden trycker du på 5 innan du lägger på luren. Besökaren kan öppna grinden.

 

Om du inte vill öppna grinden lägger du bara på luren. Grinden förblir stängd.

 

 

Om du har telefonsvarare:

 

Om du har telefonsvarare och inte vill att ditt svarsmeddelande skall höras i portapparaten när du är borta kan du göra följande:

 

Modifiera ditt svarsmeddelande genom att spela in tonsignalen för 0 före själva svarsmeddelandet. Tonsignalen för 0 gör att portapparaten kopplas ned.
(Om du använder Telesvar trycker du på 0 innan du talar in ditt svarsmeddelande. Om du har en egen telefonsvarare hemma skapar du tonsignalen för 0 från en tonvalsdosa som finns att köpa i närmaste telebutik.)

 

 

Vad händer om din telefon är upptagen när du väntar besökare?

 

Om lägenhetens telefon är upptagen hörs en upptagetton i portapparaten. Anropet kopplas sedan bort efter 5 sekunder.

 

 

Vad händer om din telefon är vidarekopplad?

 

Om du har din telefon vidarekopplad till ett annat nummer kommer även samtalet från portapparaten att kopplas vidare. Du kan öppna grinden också från detta nummer.