historik

1911 började man bygga den bostadsfastighet som ritats av arkitektfirma Höög & Morssing. Byggherren hette H Josephson och byggnadsfirman H Hansson. Lägenhetsstorlekarna varierade från enkelrum till tre rum och kök.

 

Gathuset uppfördes som ett sk T-hus i sex våningar. Fasaden mot gatan bestod av brunrött mönstermurat tegel och mot gården av gul slätputs. Taket bestod av ett rött enkupigt tegeltak. Hiss installerades i samband med byggnationen. Gårdshuset uppfördes som ett sk helhus i fem våningar. Fasaden gjordes i gul slätputs och taket i svart plåt.

 

Körportsgången fick en dekorativ järnsmidd grind med No 78 infälld i mönstret. Marken asfalterades och väggarna grönmarmorerades upp till bröstningshöjd. Därutöver var det gulmålat upp till taket. Entrén, trapphus och vilplan i de bägge husen utrustades med golv och trappor i konst-sten, träbalusterräcke och glasade träimitationsmålade enkeldörrar.

 

Lägenheterna utrustades med kakelugnar. Ett fåtal av dessa finns ännu bevarade. De är runda, har vitt kakel och blomdekor i senjugendstil.

 

1920 bildades Bostadsföreningen Skålen No 11 upa.

 

1937 infördes centralvärme och man byggde badrum i de större lägenheterna och i källarna.

 

1938 byggdes hissen i gårdshuset.

 

1987-88 genomgick fastigheten en genomgripande renovering. I gatuhuset inreddes två nya etagelägenheter på vinden. I gårdshuset inreddes etagelägenheter genom att vinden utnyttjades till ett nytt våningsplan för lägenheterna på 4 respektive 4,5 trappa. Fastighetens elsystem moderniserades. Tak och fasader genomgick en fullständig renovering och gårdarna snyggades upp med ny beläggning, gräs och buskar.

 

1990 installerades kabel-TV i fastigheten.

 

1998 ombildades föreningen till bostadsrättsförening med namnet Skålen Nr 11.

 

2012/2013 byggdes balkonger på 22 av föreningens 38 lägenheter.

 

Här finner du en sammanställning över de första 50 åren i föreningens historia, åren 1920 - 1970. Materialet är sammanställt av vår tidigare medlem Gillis Een och presenteras här i pdf-format.