förenklad ekonomisk plan 1998

Detta är föreningens förenklade ekonomiska plan. Den registrerades 1998.
År 2001 gjordes ett mindre skifte av andelstal mellan andel 46 och 52 som också påverkade förrådsindelningen
År 2006 korrigerades andelstalen efter beslut på föreningsstämman. Se under rubriken fastigheten/andelslista för
information om hur andelstalen beräknas.

Föreningen reserverar sig för ytuppgifternas riktighet. [Uppmätning hösten 2007 enl norm SS021053]

andel hus våning yta rum förråd insats upplåt.avg andelstal årsavg 1998
1 Gata 0 115.96 3,5 22 9281
-
3.6517 39095
3 Gata 1 102.49 3 10 8155
-
3.2085 34350
4 Gata 1 97.33 3 9 8064
-
3.1728 33969
5 Gata 2 104.52 3 11 8542
-
3.3609 35982
6 Gata 2 101.63 3 12 8350
-
3.2853 35173
7 Gata 3 104.52 3 13 8542
-
3.3609 35982
8 Gata 3 101.63 3 14 8350
-
3.2853 35173
9 Gata 4 104.52 3 15 8542
-
3.3609 35982
10 Gata 4 101.63 3 16 8350
-
3.2853 35173
11 Gata 5 121.79 4 21 9956
-
3.9171 41937
12 Gata 5 84.36 2 17 6936
-
2.7291 29217
13 Gata 0,5 28.48 1 1+6 2661
-
1.0469 11210
14 Gata 0,5 28.73 1 4 2675
-
1.0527 11269
15 Gata 1,5 30.54 1 23 2846
-
1.1197 11988
16 Gata 1,5 30.69 1 5 2856
-
1.1233 12030
17 Gata 2,5 124.88 3+2x0,5 18+19 10550
-
3.9055 44438
21 Gata 4,5 30.54 1 7+20 2846
-
1.1197 11988
22 Gata 4,5 30.69 1 3 2856
-
1.1233 12030
24 Gård 0 49.56 2 56 4485
-
1.7645 18893
26 Gård 0 50.69 2 57 4558
-
1.7931 19197
27 Gård 0 51.98 2 58 4641
-
1.8258 19547
28 Gård 0,5 56.32 2 53 4565 562885 1.7962 19229
29 Gård 1 118.80 3,5 63+66 10023
-
3.9435 42220
30 Gård 1 52.37 2 59 4810
-
1.8925 20262
33 Gård 1,5 60.35 2 52 4913
-
1.9331 20693
34 Gård 2 54.94 2 55 4981
-
1.9597 20981
36 Gård 2 115.50 2+2x0,5 60+67 10468
-
3.8572 44095
38 Gård 2,5 60.35 2 51 4913
-
1.9331 20693
39 Gård 3 54.94 2 54 4981
-
1.9597 20981
40 Gård 3 52.37 2 65 4810
-
1.8925 20262
41 Gård 3 63.19 2,5 62 5662
-
2.2278 23851
43 Gård 3,5 60.35 2 64 4913
-
1.9331 20693
44 Gård 4 54.94 2 85 4981
-
1.9597 20981
45 Gård 4 103.32 3,5 61+76 8641 723758 3.3997 36397
46 Gård 4 96.06 3,5 83 8026 431874 3.1600 32157
48 Gård 4,5 91.60 2 68+77 7226 418554 2.8416 30439
49 Gata 6 112.00 4 i läg 9119 2192180 3.5878 38412
50 Gata 6 117.90 4 i läg 9503 2191850 3.7391 40030
51 Gata 5,5 vind 50.60 ej inredd n/a 0
-
1.7539 0
52 Gård 5 vind 47.80 ej inredd n/a 0
-
1.7375 0
S:a 3020.86 246577 6521101 100 1036999