anslagstavlan

2019-04-12
Välkommen till årets föreningsstämma


Här hittar du dagordningen till årets föreningsstämma. Den äger rum tisdag den 7 maj 2019 med start kl 19.00 i Karlbergsskolan, Norrbackagatan 31-33 (ingång ifrån skolgården).

Samtliga räkenskapshandlingar finns på hemsidan under Ekonomi/Årsredovisning

Styrelsens förslag till upprustning av framgården kommer att anslås i tvättstugegången två veckor före stämman.

Väl mött!

Styrelsen


2018-04-21
KORT INFORMATION OM DEN NYA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN


Fr.o.m 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen, GDPR, för alla bostadsrättsföreningar. Den reglerar hur medlemmars personuppgifter hanteras och i vilket syfte de registreras. Brott mot förordningen kan medföra sanktioner, allt från varning till böter.


Enligt lag är vi som förening skyldiga att föra medlems- och lägenhetsregister. Även vid avtal och s.k. berättigat intresse kan personuppgifter uppges.


Som ni vet har vi även förteckningar över medlemmars telefonnummer och mejladresser, åtkomliga enbart för Skålen 11:s medlemmar. Personuppgifter i sådana register får enl. GDPR bara föras om den enskilde medlemmen gett sitt samtycke och informerats om ändamålet med behandlingen. Föreningen har även andra register, åtkomliga bara för styrelseledamöter, t.ex. för lägenhetsförsäljningar.


Styrelsen kommer nu att inventera samtliga våra register, se över vår datasäkerhet samt i de fall GDPR kräver det inhämta medlemmarnas samtycke.


STYRELSEN


2018-02-24
Föreningsstämman planerad till 3 maj 2018

Styrelsen planerar att hålla föreningens årsstämma torsdagen den 3 maj 2018. Passa redan nu på att boka in datumet i din kalender.

Styrelsen återkommer med en formell kallelse i god tid inför stämman samt kommer också göra samtliga handlingar tillgängliga på hemsidan.


2017-09-12
Förslag till gårdsrenovering


Trädgårdsförslag Brf Skålen nr 11
Klicka på rubriken ovan så hittar du det förslag till omgörning av husets trädgårdar, som visades upp på senaste årsstämman. Här beskrivs också syftet med omgörningen samt vilka fokusområden förslaget utgår från. (Obs, filen är stor så det kan ta en stund att ladda den).

Formulär för synpunkter
I detta formulär finns några förtydliganden i text till skisserna. Där finns också möjlighet för dig att lämna tankar och reflektioner kring förslaget, del för del.

---
Trädgårdsgruppen vill gärna ha in eventuella tankar och synpunkter senast den 8 oktober. Du kan antingen lämna formuläret i styrelsens brevlåda (postskrubben i gathusets entré) märkt "Trädgårdar", eller mejla det till annasord@gmail.com

Vi ser fram emot dialogen kring detta.

Hälsningar
Trädgårdsgruppen genom Anna


2017-05-19
Extra föreningsstämma torsdag 1 juni kl 19.00

Välkomna till föreningens extra stämma som hålls för att ta beslut om nya stadgar.

Vid fint väder träffas vi på mellangården, annars i hobbyrummet i gårdshusets källare.

Själva kallelsen till stämman samt förslaget till nya stadgar hittar du för utskrift direkt innanför medlemsinloggningen.

Välkomna!

2017-04-08
Föreningsstämma 27 april 2017

Nu är det dags för föreningens stämma! Kom till Karlbergsskolan torsdag den 27 april kl 19.
Samtliga handlingar till stämman hittar du för utskrift på föreningens hemsida.

Räkenskapshandlingar finns för utskrift utanför inloggningen. Välj ekonomi/årsredovisning i menyn här till vänster så hittar du både årsredovisning, revisorernas berättelse samt budget för 2017.

Själva kallelsen till stämman samt förslaget till nya stadgar hittar du för utskrift direkt innanför medlemsinloggningen.

Välkomna!

2017-03-25
Arbetsdag med cykelrensning den 22 april!

Vi har tidigare informerat om att utrymmet i våra cykelställ är begränsat. För att skapa mer plats och undvika att cyklar parkeras i gångar och mot husväggar behöver vi rensa bort skrotcyklar och cyklar som saknar ägare i samband med föreningens arbetsdag den 22 april.

Detta går till enligt följande:
1.
Samtliga cyklar (i källare + i cykelställ på mellan- samt bakgården) kommer under vecka 8 att märkas upp.
2.
Varje medlem ansvarar själv för att ta bort märkningen på den eller de cyklar ni vill ha kvar, innan arbetsdagen den 22 april.
3.
Cyklar som fortfarande har kvar märkningen den 22 april, kommer att samlas ihop och senare transporteras bort.

Vi vill försäkra oss om att ingen felaktigt blir av med sin cykel, därför kommer vi att påminna om detta löpande fram till arbetsdagen.

Vid ev. frågor, kontakta Johan Gustafsson 0730-792325 alt. johan.gustafsson@live.se

2017-01-01
Samtliga äldre nyheter har rensats bort.