anslagstavlan

2023-05-29
Välkomna till Brf Skålen 11:s årsstämma
som äger rum torsdag 1 juni kl 19.00 på mellangården.

Klicka här så hittar du kallelsen med dagordning!

Även i år hålls årets stämma utomhus. Tag därför gärna med egen pall att sitta på samt gärna en laptop eller surfplatta för att ha tillgång till räkenskapshandlingarna under stämman.

Samtliga räkenskapshandlingar finns på hemsidan under Ekonomi/Årsredovisning och övriga handlingar har mailats ut i förväg.


Styrelsen


2022-05-05
Välkomna till Brf Skålen 11:s årsstämma
som äger rum torsdag 2 juni kl 19.00 på mellangården.

Klicka här så hittar du kallelsen med dagordning!

Även i år hålls årets stämma utomhus. Tag därför gärna med egen pall att sitta på samt gärna en laptop eller surfplatta för att kunna följa presentationen och även ha tillgång till räkenskapshandlingarna under stämman.

Samtliga räkenskapshandlingar finns på hemsidan under Ekonomi/Årsredovisning och presentationen kommer att mailas ut i förväg.


Styrelsen


2021-08-24
Nu fungerar styrelsens mail igen!

Nu går det bra att återigen skicka mail till styrelsen genom att skriva till mailadressen: styrelsen(at)brfskalen11.org.

2021-05-11
Välkomna till Brf Skålen 11:s årsstämma
som äger rum torsdag 10 juni kl 19.00 på mellangården.

Även i år blir årets stämma litet annorlunda pga coronasmittan. Förutom att den hålls utomhus, gäller också fortsatt den tillfälliga lagstiftningen som gör det möjligt för en medlem att hålla flera fullmakter.

Tag med egen pall att sitta på samt gärna en laptop eller surfplatta för att kunna följa presentationen och även ha tillgång till räkenskapshandlingarna under stämman.

Samtliga räkenskapshandlingar finns på hemsidan under Ekonomi/Årsredovisning och presentationen kommer att mailas ut i förväg.

Information om styrelsens förslag till upprustning av den nedre delen av mellangården kommer att skickas ut två veckor före stämman.


Styrelsen


2021-02-12
Fortsatta problem med e-post till styrelsen gemensamma e-postadress

Det är fortsatt problem med de gemensamma e-postadresser som går till styrelsen. Däribland den som används mest: styrelsen@

För att komma i kontakt med styrelsen måste du därför skicka e-post direkt till någon av styrelsens medlemmar. Deras e-postadresser återfinner du under menyvalet: föreningen->styrelse m.fl.

Klicka på ett namn så får du fram styrelsemedlemmens e-postadress.

Styrelsen

2021-01-07
Problem med e-post!

Den leverantör som hanterar föreningens e-postserver har fått störningar i sitt system.

Detta innebär att ingen av de allmänna e-postadresser som du hittar på hemsidan (administrera@, information@, styrelsen@, felanmalan@) fungerar.

För att komma i kontakt med föreningen måste du därför tillsvidare skicka e-post direkt till någon av styrelsens medlemmar. Deras e-postadresser återfinner du under menyvalet: föreningen -> styrelse m.fl

När problemet är löst kommer denna information att uppdateras.

Styrelsen

2018-04-21
KORT INFORMATION OM DEN NYA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN


Fr.o.m 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen, GDPR, för alla bostadsrättsföreningar. Den reglerar hur medlemmars personuppgifter hanteras och i vilket syfte de registreras. Brott mot förordningen kan medföra sanktioner, allt från varning till böter.


Enligt lag är vi som förening skyldiga att föra medlems- och lägenhetsregister. Även vid avtal och s.k. berättigat intresse kan personuppgifter uppges.


Som ni vet har vi även förteckningar över medlemmars telefonnummer och mejladresser, åtkomliga enbart för Skålen 11:s medlemmar. Personuppgifter i sådana register får enl. GDPR bara föras om den enskilde medlemmen gett sitt samtycke och informerats om ändamålet med behandlingen. Föreningen har även andra register, åtkomliga bara för styrelseledamöter, t.ex. för lägenhetsförsäljningar.


Styrelsen kommer nu att inventera samtliga våra register, se över vår datasäkerhet samt i de fall GDPR kräver det inhämta medlemmarnas samtycke.


STYRELSEN


2018-02-24
Föreningsstämman planerad till 3 maj 2018

Styrelsen planerar att hålla föreningens årsstämma torsdagen den 3 maj 2018. Passa redan nu på att boka in datumet i din kalender.

Styrelsen återkommer med en formell kallelse i god tid inför stämman samt kommer också göra samtliga handlingar tillgängliga på hemsidan.


2018-01-01
Samtliga äldre nyheter har rensats bort.