andelslista

Grundekvationen för beräkning av andelstalen = (300 + (25 x m2) + (100 x rum)). Flera andelar har ett procentuellt avdrag före beräkningen av andelstalet. Avdraget beror t ex på om andelen ligger på halvtrappsplan (utan direkt hiss), i norrläge, i markplan, direkt ovanför tvättstugan, eller om lägenheten är kall pga vinden ovanför. [Detaljerad andelstalsberäkning]

Föreningen reserverar sig för ytuppgifternas riktighet. [Uppmätning hösten 2007 enl norm SS021053]

Lantmäteriet har 2009 beslutat om ny lägenhetsnumrering. Information och uppgifter om detta finns att läsa här

Här hittar du uppgift om vinds- och källarförråden och vilken lägenhet som nyttjar respektive förråd

andel reg. lägnr hus våning yta andelstal
1 1001 Gata 0 115.96 3.6517
3 1103 Gata 1 102.49 3.2085
4 1104 Gata 1 97.33 3.1728
5 1202 Gata 2 104.52 3.3609
6 1203 Gata 2 101.63 3.2853
7 1301 Gata 3 104.52 3.3609
8 1302 Gata 3 101.63 3.2853
9 1403 Gata 4 104.52 3.3609
10 1404 Gata 4 101.63 3.2853
11 1502 Gata 5 121.79 3.9171
12 1503 Gata 5 84.36 2.7291
13 1002 Gata 0,5 28.48 1.0469
14 1003 Gata 0,5 28.73 1.0527
15 1102 Gata 1,5 30.54 1.1197
16 1101 Gata 1,5 30.69 1.1233
17 1201 Gata 2,5 124.88 3.9055
21 1401 Gata 4,5 30.54 1.1197
22 1402 Gata 4,5 30.69 1.1233
24 1001 Gård 0 49.56 1.7645
26 1002 Gård 0 50.69 1.7931
27 1004 Gård 0 51.98 1.8258
28 1003 Gård 0,5 56.32 1.7962
29 1102 Gård 1 118.80 3.9435
30 1103 Gård 1 52.37 1.8925
33 1101 Gård 1,5 60.35 1.9331
34 1202 Gård 2 54.94 1.9597
36 1203 Gård 2 115.50 3.8572
38 1201 Gård 2,5 60.35 1.9331
39 1302 Gård 3 54.94 1.9597
40 1304 Gård 3 52.37 1.8925
41 1303 Gård 3 63.19 2.2278
43 1301 Gård 3,5 60.35 1.9331
44 1402 Gård 4 54.94 1.9597
45 1404 Gård 4 103.32 3.3997
46 1403 Gård 4 96.06 3.1600
48 1401 Gård 4,5 91.60 2.8416
49 1601 Gata 6 112.00 3.5878
50 1602 Gata 6 117.90 3.7391
51 0 Gata 5,5 vind 50.60 1.7539
52 0 Gård 5 vind 47.80 1.7375